E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
09 Nov 2013 23:53
Forfatter
David Wilkerson

Der er en unik oplevelse, som er almindelig for alle, der følger Jesus. Jeg taler om de kolossale åndelige nedture, som følger efter at have været helt oppe på bjergtoppen i forhold til velsignelse eller sejr. Vi kalder det for tørkeperioder. De synes som en nedtur til åndeligt mørke, hvor man bliver omsluttet af store prøvelser, efter at have oplevet en særlig berøring fra Gud.

Min far, min bedstefar og oldefar, var alle prædikanter, og de vidnede om disse erfaringer i deres egne liv. Det gjorde missionærer og evangelister, som besøgte vores hjem, også. Jeg husker, at de alle advarede, "Pas på." Efter en stor sejr, vil fjende altid forsøge at slå benene væk under dig. Han ønsker at tage vores velsignelse fra os og forkrøble vores tro på Herren."

Vi ser i hele Bibelen at tørkeperioder plager gudfrygtige mænds og kvinders liv. Det er en almindelig erfaring for dem, som vandrer tæt med Herren.

Dokumenttype
Forkyndelse