E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
09 Nov 2013 23:43
Forfatter
David Wilkerson

Her i Times Square Church, synger vi en sang, som lyder sådan her:

Send ham ned Herre, send ham ned. Herre, lad den Hellige Ånd komme ned. Vi behøver ham, Herre, send ham ned.

Vi synger også andre sange, hvor vi beder Den Hellige Ånd at komme ned.

Men sandheden er, at Helligånden allerede er her. Han kom fra himmelen til ovensalen på pinsedag, og han har aldrig forladt os igen!

Jesus lovede: " Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer:" (Johs. Ev. 14, 16-17).

Overvej den vending Jesus bruger her: "Men I kender ham." For nylig, mens jeg læste disse ord i min forberedelse til dette budskab, kunne jeg ikke ryste dem af mig. Det gik op for mig, at jeg faktisk ikke vidste ret meget om Den Hellige Ånd.

Menigheden taler meget om Ånden. Vi har en doktrin, en lære om Helligånden. Vi taler om at være fyldt med Ånden, at vandre og leve i Ånden, at have Åndens nådegaver og modtage trøst fra Ånden.

Men det er muligt at kende alle doktrinerne om Den Hellige Ånd, og alligevel ikke kende ham. Hvis jeg spurgte dig, "Har du modtaget Helligånden?" Hvad ville du så svare?

Nogle ville måske sige, "Ja, jeg modtog Ånden da Jesus frelste mig. Det var Helligånden, som ledte mig ind i Kristi rige." Andre ville svare, "Ja, jeg modtog Ånden fordi jeg talte i tunger, da han kom ind i mit liv. Jeg beder i Ånden, og tungetale er beviset på at jeg har modtaget ham."

Men at modtage Ånden er mere end en engangsoplevelse. Ordet "modtage" betyder at "holde fast i det som er givet." Kort sagt, at modtage er et ønske om at udvide evnen til større indsigt i hvem Ånden er og hvad hans tjeneste går ud på. Faktisk er Helligånden ikke modtaget af nogen, før han har fået tilladelse til at tage fuld kontrol over vedkommendes legemlige tempel.

Paulus spurgte Galaterne, "Hvordan modtog I Ånden? Modtog I ham ikke i tro?" Dernæst erklærer han, "I bekendte i tro, at det I ved om Ånden, modtog I i tro. Så har der været en kontinuerlig Åndens tjeneste til dig i tro? Udøver du tro, så du kan gå dybere ind i fællesskab med Ånden?

Her er noget vidunderligt: Gud har givet os sin Ånd - en mægtig gave, som tager bolig i vore hjerter, men vi opfører os som om han ikke er der. #160;

Vi ved at Helligånden er her på jorden, og at han aldrig er draget bort. Vi ved, at han bor i os, og gør os til sin bolig, og at vore legemer er hans tempel. Alligevel lever vi det meste af tiden som om Ånden befinder sig et eller andet sted i kosmos, og ikke i vor midte eller i os.

Sandheden er her, at Faderen har sendt os sin Ånd for at vise os hvor interesseret han er i hvert aspekt af vore liv. Helligånden er sendt som vores ven, vores trøst, vores vejleder. I lyset af denne forbavsende realitet, må spørgsmålet til enhver af os være, "Hvor godt kender jeg Ånden? Kender jeg ham virkelig på alle disse områder?" #160;

Jesus gør det klart, at Helligånden er alt det for os som Jesus var for sine egne disciple, mens han vandrede på jorden. Tænk på at:

• Jesus åbenbarede Faderen for sine efterfølgere • Han videregav til disciplene alt hvad Faderen gav ham • Han bad for disciplene og han beskyttede og bevarede dem. • Den herlighed, som Jesus havde, gav han også til sine disciple (se Johs.Ev. 17)

Jesus sagde til alle som fulgte ham, "Jeg vil ikke efterlade jer faderløse." Med andre ord, siger han, "Jeg sender jer en, som vil forsvare jer og bevare jer. Jeg efterlader jer ikke hjælpeløse eller kraftløse og sårbare overfor Satans nederdrægtigheder. Fryd jer, for jeg sender En, hvis kraft er større end nogen andens i universet."

Jesus siger, at ikke alene er Helligånden her og lever i mig. Hans siger også jeg kender ham. Jeg bliver nødt til at spørge mig selv: hvordan kender jeg Ånden? Hvad er tegnene og beviset, som gør at jeg kan kende ham, til at erkende han tilstedeværelse og erfare hans nærhed?

Det er ganske enkelt. Jeg kender Helligånden gennem de forandringer han bevirker i mit liv. Jeg kender ikke Ånden bare ved at se på de forandringer han gør i andre. Jeg kan se ham afbilledet i mine brødre og søstre, men jeg kender ham kun gennem hans værk i mit eget liv

Ser du, det arbejde Helligånden gør i os, er meget personligt. Min krop er hans tempel, og dagligt frembringer han nye åbenbaringer af Kristus. Det er hans værk i mig, som for mig til at vende mig fra det onde, får mig til at hungre og tørste efter retfærdighed, til at fortsætte med at længes - "Kom Herre Jesus, kom."

Lad mig fortælle dig om to af Helligåndens primære tjenester. Når vi kender hans tjeneste og tror at han arbejder i os, så bliver vi i stand til at løfte os op over alle prøvelser og frygt. Hans tjeneste tillader os endda at se døden i ansigtet og forblive fuld af håb og glæde.

Emner
Helligånden
Dokumenttype
Forkyndelse