E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:58
Emner
Visdom

Kundskab og visdom fra Gud!

Dan 2,27-28

v27 Daniel svarede kongen: "Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen.
v28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Ordsp 2,6

For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed;

Ordsp 1,7

At frygte Herren er begyndelsen til kundskab, de dumme ringeagter visdom og belæring.

Ordsp 9,10

At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed.

Joh 17,3

Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Matt 4,4

Men han svarede: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.' "

1Tim 2,3-4

v3 Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser,
v4 som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.

1Kor 3,19

For denne verdens visdom er dårskab for Gud - der står jo skrevet: "Han fanger de vise i deres snedighed,"

1Kor 1,20

Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?

Ordsp 8,10-11

v10 Tag imod min belæring frem for sølv, imod kundskab frem for udsøgt guld,
v11 for visdom er bedre end perler, ingen skatte kan måle sig med den.

Hos 4,6

det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Præd 4,6

for visdom giver skygge, som penge giver skygge, men fordelen ved at forstå visdommen er, at den giver liv til dem, der ejer den.  

Jer 29,13

Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Åb 1,1-3

v1 Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,
v2 der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det, han har set.
v3 Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

2Pet 2,1

Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,

Ordsp 15,28

Den retfærdige tænker i hjertet, før han taler, fra uretfærdiges mund strømmer ondskab.

Apg 17,11

Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Jak 1,5

Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.

2Kor 10,4-5

v4 Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger
v5 og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus,

Ordsp 1,28-29

v28 Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke,
v29 fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.

Hos 4,1

Hør Herrens ord, israelitter! Herren fører sag mod landets indbyggere; for der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet.

Sl 111,10

At frygte Herren er begyndelsen til visdom, enhver, der gør det, bliver såre klog. Herrens pris består til evig tid.  

Es 33,6

Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab, frygt for Herren bliver din skat.  

Ordsp 2,5

da forstår du, hvad det er at frygte Herren, da opnår du kundskab om Gud.

Es 11,9

Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund.