E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:55
Emner
Helligånden

Helligånden - Talsmanden!

Joh 16,12-13

v12 Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu.
v13 Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

Matt 10,19-20

v19 Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
v20 For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

Luk 12,10-12

v10 Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse.
v11 Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige.
v12 For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges."

Matt 12,32

Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Mark 3,29

Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd."

Mark 13,11

Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden.

Joh 14,16

og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid:

Joh 16,7-8

v7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.
v8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.

Joh 14,26

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Apg 2,38

Peter svarede: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

2pet 1,21

for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.

Joh 15,26

Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.