E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:34

Sådan kan du studere et emne!

Matt 4, 4
+ 7 + 10

v4  Men han svarede: »Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.
v7 Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din Gud.
v10 Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.«

Kol 2, 8

Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

Dan 2,27- 28

v27 Daniel svarede kongen: »Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen.
v28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje

Ordsp 30, 5 - 6

v5 Ethvert ord fra Gud er lutret, han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.
v6 Føj intet til hans ord, for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner.

Lukas 10, 26

Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«

Neh 8, 8

De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst.

Hebr 4, 12

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger

Salme 146, 3 - 4

v3 Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse.
v4 De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet.

Jeremias 14, 14

Men Herren sagde til mig: »Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer.«

Apg 17,11

Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Åb 22,
18 - 19

v18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
v19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Jer 29,13

Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Se også (Hvordan læser du? 2-7) Våg Matt 24,42; 25,13; Mark 13,35-38;

Vær rede Matt 24,44; Luk 12,40; 1Pet 1,13;