E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:27
Emner
Tro

Byg din tro på Jesus og Biblen!

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Matt 7,24-25

v24 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.
v25 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

1Kor 3,10-11

v10 Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger.
v11 For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.

Jer 14,14

Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."

Ef 1,13

I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse - i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd,

Matt 7,26-27

v26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
v27 Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."

Matt 8,10

Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.

Matt 15,28

Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

Mark 11,22

Jesus sagde til dem: "Tro på Gud!

Apg 16,31

De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."

Joh 4,48-50

v48 Da sagde Jesus til ham: "Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke."
v49 Den kongelige embedsmand svarede: "Herre, kom med derned, før mit barn dør."
v50 Jesus sagde til ham: "Gå hjem, din søn lever." Manden troede Jesus på hans ord og gik;

1Kor 3,12-14

v12 Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm,
v13 skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er.
v14 Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn,

Åb 3,17

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Luk 8,18 Se derfor til, hvordan I hører! For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han mener at have."

 

Apostlen brugte skriften Apg 18,28. Hvad bruger du?