E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:23
Emner
Bibelen

Biblen ER troværdig - Biblen ER Guds ord!

Luk 21,33

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Sl 119,89

 I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen,

Es 40,8

Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.«

Ordsp 30,5-6

v5 Ethvert ord fra Gud er lutret, han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.
v6 Føj intet til hans ord, for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner.

Matt 4,4

Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

Ef 6,17

Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

Hebr 4,12

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Jer 23,29

Er mit ord ikke som ild? siger Herren, som en hammer, der knuser klippen?

Sl 18,31

Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham.

John 1,1

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Hebr 5,14

Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

Sl 12,7

Herrens ord er rene, sølv, der er lutret i diglen i jorden, renset syv gange.

 

Sl 19,10-11

v10 Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.
v11 De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, end flydende honning.

Åb 22,18-19

v18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
v19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Sl 111,7-8

v7 Hans gerninger er sandhed og ret, alle hans forordninger er pålidelige,
v8 urokkelige for evigt og altid, fastlagt i sandhed og retskaffenhed.  

Hebr 11,3

I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.