E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:10

Helligdommen!

Hebr 9,1

Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom.

Hebr 8,5

De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. Han sagde: "Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget."

Hebr 8,1-2

v1 Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene
v2 og gør tjeneste ved helligdommen, det sande Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst.

Åb 11,19

Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl.

Åb 8,3-5

v3 Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner.
v4 Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud.
v5 Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv.

2Mos 30,1-3

v1 Du skal lave et alter til at brænde røgelse på; du skal lave det af akacietræ.
v2 Det skal være kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt; hornene på det skal gå i ét med det.
v3 Du skal beklæde det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt.

Hebr 9,24

For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os;

2Mos 25,16

Og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.

2Mos 25,8-9

v8 De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem.
v9 I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig.

Hebr 9,2-5

v2 For der var indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebrødene var; det kaldes det Hellige.
v3 Bag det andet forhæng var det rum, som kaldes det Allerhelligste.
v4 Det indeholdt et røgelsesofferalter af guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele; i den var der en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler.
v5 Og oven over arken var herlighedens keruber, som overskyggede sonedækket; men det skal der ikke gås i enkeltheder med nu.

Hebr 9,8

Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det Allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består.

Apg 10,3-4

v3 En dag omkring ved den niende time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde: "Cornelius!"
v4 Han stirrede på englen og spurgte forfærdet: "Hvad er der, herre?" Englen sagde til ham: "Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham.