E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:04

Guds folk - De oprigtige!

Hos 4,6

det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Matt 21,43

Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter.

Rom 9,26

Rom 9,26 og dér, hvor det lød til dem: I er ikke mit folk, dér skal de kaldes den levende Guds børn.

2Kor 6,16

Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."

Dan 12,10

Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.

Hebr 11,25

Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå en syndig nydelse,

1Pet 2,10

I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

Joel 2,26-27

v26 I skal spise og spise og blive mætte og lovprise Herren jeres Guds navn, når han handler underfuldt med jer. Mit folk skal aldrig blive gjort til skamme.
v27 Så skal I forstå, at jeg er hos Israel. Jeg er Herren jeres Gud, der er ingen anden. Mit folk skal aldrig blive gjort til skamme.

Åb 14,12

Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

Matt 25,4

De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.

Matt 24,24

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Matt 24,31

Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.