E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:26
Emner
Frelse

Joh 3,16 - der er betingelser for frelsen!

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Matt 25,8

Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.

Am 8,11-12

v11 Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord.
v12 De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.

Apg 16,31

De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst."

Ef 2,8-9

v8 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.
v9 Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.

2Kor 5,10

For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Rom 2,6

Han vil gengælde enhver efter hans gerninger:

Præd 12,13-14

v13 Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!
v14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

Jak 2,8

Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i Skriften: "Du skal elske din næste som dig selv," så handler I ret.

Rom 10,9

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

1Kor 3,11-15

v11 For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.
v12 Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm,
v13 skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er.
v14 Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn,
v15 men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.

1Kor 15,1-2

v1 Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i,
v2 og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det - ellers var det til ingen nytte, I kom til tro.