E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:24
Emner
Tro

Den tro der kan frelse!

Luk 18,8

Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?"

1Tim 4,1-3

v1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,
v2 som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.
v3 De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.

Es 24,5-6

v,5 Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.
v6 Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

Matt 7,13-14

v13 Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.
v14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Luk 13,23-25

v23 Der var en, der spurgte ham: "Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?" Han svarede dem:
v24 "Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne.
v25 Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! - så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra.

Matt 7,22-23

v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Luk 7,9

Da Jesus hørte det, undrede han sig over ham og vendte sig om og sagde til den skare, der fulgte ham: "Jeg siger jer, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro."

Joh 4,50-51

v50 Jesus sagde til ham: "Gå hjem, din søn lever." Manden troede Jesus på hans ord og gik;
v51 og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live.

Joh 5,24

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

1Mos 15,6

Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.

Matt 8,10

Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.

Mark 9,23-24

v22 Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os."
v23 Jesus sagde til ham: "Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror."

 

Es 55,6

Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.