E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:17

Den ny fødsel - Omvend dig!

Matt 3,2

"Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"

Matt 4,17

Fra da af begyndte Jesus at prædike: "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"

Mark 1,4

således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse.

Mark 1,15

og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Mark 6,12

Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig;

Luk 3,8

Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér.

Luk 5,32

Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse."

Luk 13,5

Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de."

Joh 3,3

Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige."

Apg 2,38

Peter svarede: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

Åb 9,21

og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri.

Åb 16,9-11

v9 Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager; men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke.
v10 Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket; de bed sig i tungen af smerte,
v11 og de forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger.

 

1Joh 5,11-12

v11 Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn.
v12 Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet.

1Kor 5,11

Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.

 

2Kor 7,5-11; Apg 3,19; 2Kor 12,21; Luk 3,3; 5,32; 15,7; 24,47; Matt 3,2 og 8; Mark 6,12; Apg 26,20;

Luk 24,47; Apg 13,24; 15,3;