E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:15
Emner
Jesus Kristus

Følg Jesus hele vejen!

5Mos 6,5

Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.

5Mos 10,12

Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,

5Mos 26,16

I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl.

5Mos 30,2

og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner,

5Mos 30,10

når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og af.

2Kor 4,10-11

v10 Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.
v11 Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.

Jos 22,5

Men følg omhyggeligt den lov og befaling, Herrens tjener Moses gav jer: I skal elske Herren jeres Gud, vandre ad alle hans veje, holde hans befalinger og holde fast ved ham og tjene ham af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl."

1Sam 12,24

Frygt Herren og tjen ham i trofasthed af hele jeres hjerte! Se, hvor store ting han har gjort imod jer.

2Kong 23,25

Der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte og af hele sin sjæl og af hele sin styrke vendte om til Herren, helt efter Moses' lov, og efter ham kom der ingen som han.

Jer 29,13

Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Matt 22,37

Han sagde til ham: " 'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.'

Mark 12,30-31

v30 og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.'
v31 Dernæst kommer: 'Du skal elske din næste som dig selv.' Intet andet bud er større end disse."