E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:05
Emner
Tro

Er jeg frelst når jeg tror på Jesus!

Matt 25,3

De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.

Åb 3,16-17

v16 Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.
v17 Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Matt 7,22-23

v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

2Tim 4,10

for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien.

Jer 27,14-15

v14 Lyt ikke til de profeter, der siger til jer: "I kommer ikke til at trælle for babylonerkongen." De profeterer løgn for jer!
v15 Jeg har ikke sendt dem, siger Herren, og de profeterer løgn i mit navn; derfor fordriver jeg jer, så I og de profeter, der profeterer for jer, går til grunde.

Jer 32,21

Du førte dit folk Israel ud af Egypten med tegn og undere, med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger,

Jer 14,14

Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."

Matt 25,11

Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!

Neh 6,12

Jeg blev nemlig klar over, at det ikke var Gud, der havde sendt ham, men at han havde udtalt profetien om mig, fordi Tobija og Sanballat havde bestukket ham.

2Kor 11,13-15

v13 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle.
v14 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.
v15 Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Matt 13,58

Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.

Luk 9,41

Jesus udbrød: "Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer og holde jer ud? Kom herhen med din søn!"