E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
02 Mar 2013 21:51
Forfatter
Roger Oakland

Fra  Understandthetimes.org/
September 2010.
Af Roger Oakland.

Som pdf-fil

"Hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for fald." ( Ordspr 16:18) 

Et budskab brænder i mit hjerte. Selv om jeg ikke har været aktiv i tjenesten det seneste år på grund af et "tvungent sabbatår", så er jeg taknemmelig for et kunne rapportere, at Gud har rejst mig op fra gravens rand. Jeg takker Gud for Hans helbredende berøring. Endnu en gang er jeg i stand til at tænke ordentligt, fremsætte bemærkninger, skrive og tale. Tak Herre for din store nåde!

I løbet af de sidste par måneder har samtaler med brødre og søstre i Kristus i hele verden overbevist mig om, at en skelsættende tilstand er begyndt at dukke op. Hvad mener jeg med det? Mange troende bliver ledt af Helligånden og er begyndt at vågne op fra deres ligegyldighed og bliver nu kaldt til aktion. De erkender, at vi er i de sidste dage. Evangeliet om Jesus Kristus og friheden til at forkynde det evangelium er under angreb. Alle bibelske normer udhules. Disse Herrens tjenere ser, at det er på tide at gå i brechen for vor Herre og Frelser, hvad end det måtte koste. Tiden er inde til at forkynde sandheden om Hans ord. En blotlæggelse af frafaldet er begyndt!

Profeten Esajas sagde det godt, da han udtalte:  "Han gengælder efter fortjeneste, vrede mod uvenner, gengæld mod fjender, mod fjerne strande gør han gengæld, så Herrens navn frygtes i vest, hans herlighed, hvor solen står op. Thi han kommer som en indestængt flom, der drives af HERRENS ånde".  (Esajas 59:18-19 gl. oversæt.) (“ So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him". KJ Isaiah 59:19)

Selvfølgelig er sådan et træk fra Gud ikke nyt i kristendommens historie. Jeg minder om reformationen! Det var en tid, hvor mænd og kvinder blev rejst op for at imødegå den bølge af mørke, som havde opslugt den daværende verden, fordi sand kristendom var blevet perverteret.

Herren har aldrig været uden sande vidner. Utallige har været forfulgt i fortiden for at stå med Jesus Kristus og Hans Ord. Men mens vores generation synes at have glemt historien, forkynder historiens Gud, at den gentager sig. Hvad der er sket før, kan og vil ske igen.   [1]

Det igangværende frafald vil rent faktisk være af stor styrke, men vil ikke forføre hele verden - der vil være en rest, som vil stå op og tale.


Bibelen advarer
Det seneste angreb på sand kristendom og Guds Ord er ikke sket ved en tilfældighed. Skriften indeholder rigeligt med advarsler. Mange vil blive bedraget af mange. [2]  Løgne-tegn og -undere vil føre masserne på afveje. [3]

Dæmoners lærdomme vil blive inddraget i Jesu navn. [4]  Ledere, der bekender sig til en ny indsigt og en stor vækkelse, bliver bedraget og bedrager andre. [5]  Som Bibelen siger, hvis det var muligt, vil selv de udvalgte blive ført vild. [6]

At vide, at Jesus på forhånd advarede mod dette bedrag og denne stærke vildfarelse,  [7] burde være nok til at advare enhver person, der bekender sig som kristen. Det er imidlertid ikke altid sådan. Bedraget kommer i forskellig indpakning og appellerer til kødet. Hovmod kommer før ødelæggelse og fald. [8]  Bedraget er meget effektivt, når "løgnen" [9]  er skjult i sandheden. New Age og mystik-metoder, forfattet af Satan, løgnens fader, kan blinde selv den troendes sind. [10]  Satan er den store bedrager.  [11]

Selv kristne, som kun kender Jesus Kristus, er sårbare, hvis de følger menneskers lære frem for åbenbaringen af Gud gennem Skriften. [12]  Paulus sagde, at vi ikke skal have noget at gøre med verdslige fabler, men bør kende Ordet; så vil vi have en sund lære. [13]


Hvordan kom vi, hvor vi er?
Det er ikke nemt præcist at udpege, hvornår det seneste "frafald" begyndte. I virkeligheden begyndte frafaldet faktisk, da Syndefaldet i Edens Have fandt sted, som gengivet i Første Mosebog kapitel tre. Men vi kan undersøge de nuværende tendenser, der fejer hen over verden, og som synes at være kommet ud af ingenting i et vældigt tempo. "Djævelens snigløb" [ 14]  er talrige. Forførende kristne, som får deres øjne bort fra Jesus Kristus og Hans Ord og til en mand og hans metoder eller bevægelser, er ofte det første skridt.

Kirkevækst-bevægelsen har i de sidste par årtier afgjort tilvejebragt den frafaldets glidebane, som vi ser i verden i dag. Fra et verdsligt synspunkt, hvilken præst ville så ikke ønske en stor kirke? Små kirker ses på som svage og uden tiltrækningskraft. Dog, en stor bygning kræver en stor stab og et stort budget. Et stort budget kræver store tilbud. Når kontroversielle emner bliver præsenteret fra prædikestolen, bliver store donorer undertiden fornærmede. Guds Ord kan ofte være stødende for dem, der foregiver at være kristne.

Så er der dem, der mener, at kristendommen skal ændres for at være effektiv og tiltrækkende for "en postmoderne" generation. Med andre ord skal vi "genoverveje", hvad kristendom bør være i dag, og smide Bibelen ud som vores norm.

Postmodernismen var gydeområde for kirkevækst-guruer, der følte, at Bibelen var for snæver og for begrænsende for vores generation. Emerging/Ny-spiritualitetens postmodernister støttede idéen om, at en kristendom baseret på Bibelen var for gammeldags og havde brug for at blive opdateret til at være mere tolerant og mere rummelig. Yderligere - med henblik på at fremme kristendommen - må doktrinære vægge, som er opført i fortiden, nødvendigvis brydes ned. Nogle har støttet idéen om, at vi kan finde sandheden i alle verdens religioner. Hvorfor ikke kigge efter en måde, hvorpå vi kan finde et eller andet fælles grundlag? Da de vendte sig til mystikkens bønne-praksis som et enheds-punkt, indså de da, at de efterlignede New Age mystikere fra fortiden?

En sådan postmoderne tale skabte et åndeligt vakuum. Et vakuum er altid fyldt med noget. Når man fjerner bibelske normer fra kristendommen, findes der ingen normer. Hvad som helst kan trænge ind - humanisme, mystik, pragmatisme, sanselighed og endog marxisme sammen med dets partner udviklingslæren. Desuden bliver over-bibelsk lære og erfaringer - støttet af store religiøse organisationer såsom den Romersk-katolske Kirke - tiltalende, når man søger efter oplevelser snarere end efter sandheden.

Snart er en risikabel, men fristende vej, der fører til en én-verdens religion, til stede. Bibelen advarer os om, at der vil være en forfalsket spiritualitet, som forbereder vejen for den falske Kristus. [15]

Gud vil bringe dom over Herrens Hus; Skriften siger det klart (læs Peter 4:17). Når frafaldne kirker mister deres bygninger, programmer og finansiel støtte, hvad vil de så have tilbage? De opgav Guds Ord for længe siden - de vil ikke have noget! Når det alt falder brat, vil det ikke være et smukt syn.


Tilstanden i den såkaldte kirke i dag Det synes mere og mere tydeligt, at kun få kristne har dømmekraft til at se, hvad der sker. Nogle vil måske være opmærksomme på, at ændringer finder sted i deres kirker, men de er ikke i stand til at forstå helheden. Andre bliver ofte bedt om at se sig om efter en anden kirke, når de lader deres pastorer vide, at de er bekymrede, selv om de har været trofaste deltagere i årevis.

Foreninger og Bibelskoler, som engang underviste i Bibelen, lærer ikke længere Guds Ord. De er blevet overhalet af "ny reformations"-mentaliteten og er ikke længere ledet af Helligånden. De klynger sig til det seneste kirkevækst-trick for at få folk til at komme til deres kirker og skoler. De tror, de "fundamentalt omdanner" kristendommen.

Mange præster fortæres nu af tidsforbrug på internet-blogge eller diskussionsgrupper, hvor de analyserer den seneste bog om, hvordan man få større held med at nå den postmoderne generation. Hellere end at læse og få indsigt i Bibelen, kildrer de hinandens ører, idet de hævder at være autoriteter på alle emner. Hvis en præst fra en lille kirke siger sin mening, udtrykker sin utilfredshed og opfordrer sine kolleger til at vende tilbage til Bibelen, bliver han latterliggjort og hånet og anset for at være en åndelig dværg.

Mængden af midler til underholdning er uden grænser. Læren ignoreres i enhedens navn for at udbrede den "nye form for evangelisering". Hundredtusinder af dollars bliver spenderet på week-end "gigs", hvor populære bands blive finansieret, så de kan flyve halvvejs rundt om jorden for at deltage.

Mønstret er helt klart igennem hele historien. Slangen, der forførte Eva ved at sige "har Gud virkelig sagt?" påvirker stadig kirken i dag på samme måde. Hvis man underfundigt kan overbevise kristne ledere, så de erstatter Guds Ord med en formåls-dreven, søger-venlig ny-åndelighed for at bygge kongeriger og imperier i Kristi navn, triumferer kødet. Eller hvis man tilføjer et par babyloniske mystik-øvelser, der giver pirrende sensuelle oplevelser i Kristi navn, kan pseudo "omvendte" måske endda tro, at de rent faktisk kender Jesus Kristus. I virkeligheden har et enormt antal mennesker, der går i kirke, aldrig hørt evangeliet! Men de sidder uge efter uge med en falsk sikkerhedsfølelse af, at alt er godt.

Ingen kirkelig gruppe eller fællesskab er immun over for denne vildfarelse. Selv de, der engang stod på det enkle Guds Ord og advarede imod vildfarelser samt underviste i Bibelen vers for vers, er faldet i fælden. Presset er for stort, og man går med strømmen. Selv når velrenommerede pastorer og ledere ser tegn på frafald i deres egne cirkler og forkynder advarsler, nægter de fleste at lytte. De fortsætter ad den lystige vej af hensyn til populariteten og succesen.

Kirker, der startede ud som beskedne fællesskaber, ender ofte som selskaber med den strategi, at vokse sig større og større. I stedet for at oplære bibel-lærere og præster, som kan tjene menigheden, udvider de deres embedsbase ved at transmittere sig selv på store skærme for at fremme deres egen licens. Mange forlader de kirker, de sluttede sig til, for at sidde foran en skærm, hvor de føler sig mere komfortable. Et forhold imellem præsten og flokken er ikke-eksisterende.

Bibelens skabelsesberetning bliver ofte redigeret ud af Bibelen. De siger, at Moses var påvirket af en babylonisk myte, og at videnskaben har bevist, at Første Mosebog ikke er troværdig; men de har intet at underbygge deres synspunkter med. Bibelens profetier bliver aldrig diskuteret, fordi al tale om fremtiden er for kontroversiel.

I disse forbruger-orienterede kirker er talen om Herrens genkomst eller endetidens begivenheder - herunder det bibelsk-profetiske syn på betydningen af den israelske nation - blevet næsten ikke-eksisterende. En pastor sagde, at når Jesus blev spurgt af sine disciple, hvilke tegn, der ville tyde på hans andet komme, sagde Jesus: "Det er ikke jeres sag". Dette er kættersk og blasfemisk.

De præster og evangelister, som er på udkig efter store skarer, omfavner helhjertet økumenien. Det kræver som regel en aftale - og nogle gange endda en pagt - at "evangelisere sammen". Nogle af de deltagere, der evangeliserer sammen, har allerede indvilget i at evangelisere sammen med Rom. De, der protesterer, anses for at være gammeldags kumpaner, der behøver en "justering". De bliver også kaldt  "hadere"  fra prædikestolen.

I nogle byer kan der ikke findes så meget som én enkelt kirke, der endnu underviser i Bibelen. Mange troende er sultne efter forkyndelsen af Guds ord og brødrenes fællesskab. De søger på internettet for at finde præsteskaber, der vil stå op for sandheden.


Hvad foregår der?
Ja, hvordan skete dette frafald? Ikke ved evolution! Ikke tilfældigt! Nej, det skete ved design. Menneske-brikker blev inspireret af Satan og hans dæmoner til at lyde hans bud.

Hvis du læser i Bibelen, vil du opdage, at Satan hader Bibelen. Det er Guds Ord, ser du. Løber Satan åbenlyst rundt, så han kan ses? Det tror jeg ikke. Han spreder dæmonisk lære, idet han bruger stolte mennesker, der i mange tilfælde spiller komedie som kristne.

Først er det planen at angribe Ordet. Der har altid været en kamp for Ordet, siden Guds Ord først blev talt. Kan du huske, hvad Eva gjorde, og hvorfor? Ulydighed imod Gud og Hans Ord fører til alt ondt. Det er ubehageligt, vil du snart se.

Tjek historien. Der har været en kamp for Bibelen i lang tid. Faktisk er folk førhen døde, fordi de forsvarede sandheden. De, der forfulgte troende, hævdede, at de var "Guds" hjælpere. Kunne det ske igen? Ja!

En ting mere. Der er en vigtig bibelsk sandhed, som vil hjælpe dig til at forstå Bibelens profetier. Det er meget simpelt. Der er en  'dronning' , og der er en  'konge' . Måske vil jeg skrive om dette engang i fremtiden.

Desuden har  'dronningen'  og  'kongen'  tilhængere, der arbejder i verden og i kirken i dag, for at etablere Satans plan for de sidste dage. Jeg kan af erfaring sige, at hvis du prædiker Bibelen og fortælle om endetidens tegn, vil du komme under store angreb.

Imidlertid kan selv folk, der taler om tidens tegn, være ulve i fåreklæder. De kan endda misbruge Guds Ord til at fremme deres egen dagsorden. De vil have  'dronningen ' til at oprette en 'Én verdens Religion' for  'kongen' , som arbejder på en 'Ny Verdensorden', der kan kontrollere folk. Det bliver ret kompliceret, men det står i Bibelen.

Endelig en anden bibelsk sandhed, som vil hjælpe dig til at forstå. Disse bedragere har sneget sig ind under den åndelige radar. De er bestyrelsesmedlemmer, præster, assisterende præster, lærere, evangelister, forfattere, foredragsholdere, radio-værter og mirakelmagere, etc. Når de bliver afsløret for, hvad de er, vil du blive overrasket.


Judas advarede Kirken Judas var frustreret, da han skrev et brev til kirken, hvor han kommenterede det åndelige klima i hans dage. Han forsøgte at vække Kristi legeme, men kun få ville lytte. Visse mænd havde sneget sig ind og havde besmittet evangeliet.   [16] Tilsyneladende var deres dagsorden skjult, da de først optrådte. Judas udfordrede dem.

Det synes mig, som visse mænd har sneget sig ind i kirken i dag. Men hvis nogen udløser alarm, anses denne person for at være "mod alt". Jeg er sikker på, at bedragerne på Judas' tid ikke var glade for Judas' brev. Ikke desto mindre skrev Judas, hvad Helligånden indgød ham at skrive. Der er en omkostning ved at sige Sandheden. Men hvad er bedst: at behage mennesker eller at behage Gud? Skriften fortæller os klart, at vi ikke kan tjene begge på samme tid.


Ichabod  [2. Sam 14,2-3] Ifølge Skriften er der et tidspunkt, hvor Helligånden går bort. Hvis kristne ledere ikke vil lytte til Gud og handle derefter, vil Gud finde andre ledere, der vil. Gud er tålmodig og barmhjertig, hvorfor denne tilbagtræden af Åndens vejledning ikke sker over natten.
Bibelsk historie afslører, at Gud aldrig er blevet begrænset af menneskers svigt i udførelsen af sin plan. Han oprejser simpelthen andre, der vil være lydige og ydmyge og har en lidenskab for at forkynde Sandheden i kærlighed. Gud imponeres ikke over akkreditiver fra menneskelige organisationer. Han bruger de tåbelige i denne verden til at modsige de kloge.
Når Guds Ånd går bort, kan det blive helt mørkt. Jeg tror, det er, hvad der skal ske. Hvad der så ud som "Protestantisk" kristendom er ikke længere en realitet. Faktisk er der kun få præster, der kommer med væsentlige protester. De har for travlt med at opbygge riget uden kongen. Der er endvidere en klar dagsorden for at miskreditere den ufejlbarlige Guds Ord og gøre en mands ord ufejlbarlige. Når den "Protestantisk" "evangeliske" kirke ser ud til helt at falde fra hinanden, så vil det se ud som om, den "eneste sande kirke" vil have sejret. Løgne-tegn og -undere vil tiltrække dem, der ikke har dømmekraft. Hvis du ikke tror mig, kan du læse i Bibelen. Der står det alt.


Lys ind i mørket  
Min bøn er, at Jesus Kristi kirke vil tage Jesu Ord til hjerte. Vi bør lade lyset fra Guds Ord oplyse det åndelige bedrag i disse dage. Vi er så tæt på Hans genkomst efter sin brud. Vi bør ære Ham og Hans Ord.

Mørkets kræfter vil ikke blive udryddet i løbet af denne periode i endetidens frafald, men lyset fra Ordet gøre en enorm forskel. Midt i det bedrag, der finder sted i verden og i kirken, tror jeg, en vandskels norm er blevet anvist. Én definition på begrebet 'vandskel' lyder: "En højderyg af højt land adskiller to områder, der er drænet af forskellige flodsystemer. Også kaldet en 'vand-skilning'".

Fra et åndeligt synspunkt er det, hvad jeg tror, er ved at ske. Over hele verden åbner Herren øjnene på troende mænd og kvinder, unge og gamle, til de tider og timer, hvor vi lever af hans Hellige Ånd.

Nogle præster og menigheds-ledere siger, at nok er nok. De har forpligtet sig til at undervise i Ordet og advare imod vildfarelse. Hvis det betyder, at deres kirker vil blive reduceret i størrelse, accepterer de det. Disse ledere vil stå op mod den brogede lyd af ny-spiritualitet, babylonisk mystik, økumeni og de mange falske evangelier, der bliver promoveret. De ønsker ikke at være drevet af menneske-planer, men at blive ledet af Helligånden. I nogle tilfælde vil hele "bevægelser" beskæres drastisk, men det vil være godt.

Vi lever i en tid, svarende til, hvad Elias oplevede. Der vil være sejre, som opstår midt under stor modstand. Men Gud er ved de retfærdiges side.
Hvis du er et af de mennesker, der kan forstå tiderne, vil du føle dig meget alene i kampen. Fat mod. Se op, for - i sandhed - er du ikke alene. Gud har oprejst dem, der ikke har bøjet knæ for Ba'al. Gud har sat en norm for Sandheden, og i løbet af disse sidste dages frafald vil han være trofast og drive os sammen, så vi kan kæmpe den gode kamp og arbejde, mens det endnu er dag.

Det vil være ligesom, da Nehemias var fører for et stort mandskab, der genopbyggede muren i Jerusalem sten for sten, afsnit for afsnit. Der var ingen planer om at genopbygge byen Jerusalem. Der var heller ikke planer om at gendanne hele nationen Israel. Ligesindede mænd og kvinder fra alle områder af samfundslivet arbejdede sammen for at vise deres solidaritet og hengivenhed overfor Gud. De genopbyggede muren én sten ad gangen, én sektion ad gangen. De havde et sværd i den ene hånd og en sten i den anden, mens de arbejdede. Dette er præcis, hvordan det vil være for troende i fremtiden.

Ligesom Gud var trofast overfor sit folk på Bibelen tid, vil han være tro mod sit folk i dag. Det er muligt for bibelsk kristendom og det sande evangelium at blive forkyndt i disse dage. Jeg tror, at det vandskel - som er en skillelinje mellem to forskellige systemer - er begyndt at vise sig. Hvilken side af kløften vil du stå på? Vil du stå med Herren i Hans Ord og sandhed?
-------------------------------------
Kilde:  https://www.understandthetimes.org/commentary/c77.shtml
Oversæt. Lis Jensen
--------------------------------------

Emner
Frafald