E-mail: admin@tro.dk
Sprog
Anvend dansk sprog
Dato for offentliggørelse
28 Feb 2013 23:32
Forfatter
John MacArthur

Fra  Gty.org/
Af John MacArthur. 

1 Mos 7:11-12; Salme 147:8; 2 Kor 12:2
New King James Version  af Bibelen bruger ordet  Himlen  532 gange i 502 forskellige vers. Det hebræiske ord, der normalt oversættes med "Himlen",  Shamayim,  er et navneord i flertals-form, som bogstaveligt betyder "højder." Det græske ord, der bliver oversat som "Himmel", er Ouranos  (det samme ord, som inspirerede navnet på planeten Uranus). Det refererer til det, der er hævet op eller ophøjet. S hamayim  og  Ouranos  bruges på forskellig vis i Skriften til at henvise til tre forskellige steder. (Det forklarer, hvorfor Paulus i 2 Kor 12:2 henviser til at blive hentet op til "den tredje Himmel.")
Der er først og fremmest den  atmosfæriske himmel . Det er den himmel eller troposfæren - regionen for åndbar atmosfære - som dækker jorden. I 1 Mos 7:11-12 står der f.eks.:  "himlens vinduer blev åbnet. Og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter. " Der refererer ordet "himlen" til tæppet af atmosfære rundt om jorden, hvilket er det sted, hvor det hydrologiske kredsløb opstår. Salme 147:8 siger, at Gud "dækker himlen med skyer." Det er den første himmel.
Den planetariske himmel , den anden himmel, er dér, hvor stjernerne, månen og planeterne er. Skriften bruger akkurat det samme ord for "himlen" til at beskrive denne region. For eksempel står der i 1 Mos 1:14-17:
"Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden"
Den tredje Himmel, dén Paulus taler om i 2 Kor 12, er den  Himmel, hvor Gud bor  med sine hellige engle og de ??hellige, som er døde. De to andre himle vil forgå (2 Pet 3:10.) -  Denne Himmel er evig .
Emner
Himlen