E-mail: admin@tro.dk
Published
28 Apr 2010 00:05
Document type
Undervisning
Subjects
Israel + Profetisk historie
Author
Oskar Edin Indergaard

Fortid og fremtidig- Bibelforkyndelse ved:

Cand. philol, forfatter, Oskar Edin Indergaard,

6630 Tingvoll, Norge.

JESU GJENKOMST, bind 5,side 136-.

BETYDNINGEN AF DE 12 PATRIARKERS NAVNE.

Det viser sig endvidere at BETYDNINGEN AF NAVNENE på de 12 patriarker, svarer til de 12 stjernebilleder i solens Zodiak. Disse navne med undtagelse af Arpaksad (1.Mos.11,10-.) er nedskrevet i 1.Mos. 5.

 1. Navnet Adam betyder "MENNESKE", "DEN STRÅELENDE" "DEN UDMÆRKEDE", "DEN SOM ER LIG GUD", "AT LIDE DØDEN", "JORD", "RØD" eller "AT VÆRE RØD I ANSIGTET".

Dette navn svarer til stjernebilledet Virgo.

 1. Navnet Set betyder "DEN SOM ER SAT ISTEDET FOR EN ANDEN", "EN ERSTATNING", "EN KOMPENSATION" eller "EN PRIS".

Dette navn svarer til stjernebilledet Libra.

 1. Navnet Enos betyder "DØDELIG", "DEN SOM LIDER" eller "DEN SOM ER SÅRET".

Dette navn svaret til stjernebilledet Scorpio.

 1. Navnet Kenan betyder "TILEGENELSE" eller "AT VINDE EJENDOM MED MAGT"

Dette navn svarer til stjernebilledet Saittarius.

 1. Navnet Mahalalel betyder "FREMVISNINGEN AF GUD" eller "GUDS PRIS"

Dette navn svarer til stjernebilledet Capricornus.

 1. Navnet Jared betyder "NEDSTIGNINGEN" eller "NEDKOMSTEN".

Dette navn svarer til stjernebilledet Aquarius.

 1. Navnet Enok betyder "INDVIET", "OPLÆRT" eller "TRÆNET"

Dette navn svarer til stjernebilledet Pisces.

 1. Navnet Metusalah betyder "FRIGIVET FRA DØDEN" og "MANDEN MED PILEN"

Dette navn svarer til stjernebilledet Aries.

9) Navn Lamek betyder "DEN STÆRKE", "DEN MÆGTIGE", "DEN VILDE" og "USLÅELIG OVERVINDER".

Dette navn svarer til stjernebilledet Taurus.

 1. Navnet Noah betyder "HVILE".

Dette navn svarer til stjernebilledet Gemini.

 1. Navnet Sem betyder "NAVNET" eller "DEN SOM ER KENDT" eller "DEN SOM ER FEJRET"

Dette navn tilsvarer stjernebilledet Canser.

 1. Navnet Arpaksad (en af Sems sønner) betyder "STYRKE" eller "FÆSTNING"

Dette tilsvarer stjernebilledet Leo.

 

DE 12 PATRIARKERS LIV PEGER FREMOVER MOD 6000 ÅR,

DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE,

ENDENS TID og 1000 års-riget.

Det viser sig videre at de 12 første patriarkers liv peger fremover mod de første 6000 år af menneskets historie, den kristne menigheds bortrykkelse, endens tid og 1000 års-riget. Dette ses både af:

a.       Betydningen af deres navn.

b.       Hændelser i deres liv.

c.        Længden i deres liv.

d.       Summen af deres levetid.

 1. Selve navnet "Adam" betyder "MENNESKE", "DEN STRÅLENDE", "DEN UDMÆRKEDE", "DEN SOM ER LIG GUD" "AT LIDE DØDEN", "JORD", "RØD" eller "RØD I ANSIGTET". Han tilhørte den første generation af mennesker. Han er billede på DET PERFEKTE MENNESKE SOM FALDT I SYND. Han er den FØRSTE ADAM.

Der er to forhold som viser at Adam peger fremover mod de første årtusinde af menneskets historie, og det er:

 1. Længden på hans levetid. Han levede 930 år: 1.Mos. 5,5. Han levede i næsten 1000 år.

I.f.m. Guds første bud blev der sagt til Adam flg.: 1.Mos. 2,17.

Adam levede 930 år efter at dette blev sagt, så døde han: 1.Mos. 5,5. Han levede i næsten 1000 år.

I.f.m. Guds først bud til Adam blev der sagt flg.: "men træet til kundskab om godt og ondt, det må du ikke spise af, for PÅ DEN DAG du spiser af det , skal du visselig DØ." 1.Mos. 2,17.

Adam levede 930 år efter at dette blev sagt. Dette viser at "en dag i Herrens øjne er som 1000 år". "Men dette ene må i ikke være uvidende om, i elskede, at EN DAG er i Herrens øjne som 1000 ÅR, og 1000 ÅR som EN DAG." 2.Pet.3,8.

Dette er starten på Guds tidsskema hvor han opdeler menneskets historie i 7 deler med hver på 1000 år. De første 6000 år er menneskets tid, medens de sidste 1000 år er Menneskesønnens tid.

 1. Betydningen af hans navn.:  Fra at være skabt i Guds billede og "være Gud lig", faldt Adam i synd og blev fremmed for Gud. Synden blev efterhånden overført til de andre mennesker: 1.Mos. 6,5.

Til slut måtte Gud dømme menneskene ved at sende syndfloden over verden. I denne dom blev der bare 8 personer

som blev bjerget , og det var Noah og hans nærmeste familie: 1.Pet. 3,20.

8 - tallet er forøvrigt tallet for en ny begyndelse.

Det som kendetegnede den første periode på 1000 år af menneskets historie, var synd og oprør mod Gud.

 1. Selve navnet "Set" betyder "DEN SOM ER SAT ISTEDET FOR EN ANDEN", "EN ERSTATNING" , "EN KOMPENSATION", "EN PRIS" og "DEN SOM ER UDPEGET". Han er et forbillede på DE MENNESKER SOM FIK EN NY START EFTER SYNDFLODEN.

Der er to forhold som viser at Set peger fremover mod det andet årtusinde af menneskets historie, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. Set tilhørte den anden generation af mennesker. Han var den søn som Adam fik istedet for Abel. Han var ikke bare en "erstatning" for Abel, men hans navn representerer også den nye generation af mennesker, som voksede op efter syndfloden. På samme måde som Noahs nærmeste familie representerede en ny start for menneskene, kommer også dette til udtryk i alle betydninger af Sets navn.
 2. Længden af hans levetid: Han blev 912 år: 1. Mos. 5,8. Han levede i næsten 1000 år.
 1. Selve navnet "Enos" betyder både "DEN SOM ER DØD" og "EN ANDEN". Han tilhørte den tredie generation af mennesker. Han er et forbillede på GUDS UDVÆLGELSE AF ABRAHAM og JØDEFOLET SOM SIT NYE EJENDOMSFOLK. Der er 3 forhold som viser at Enos peger fremover mod det tredie årtusinde af menneskets historie, og det er:
 1. En bestemt hændelse i hans liv. På hans tid begyndte menneskene at bruge Herrens (hebr. Yavhs) navn om afguderne. "Og Seth fik en søn og kaldte ham Enos. På den tid begyndte de at påkalde Herrens navn." 1.Mos. 4,26.

Dette betyder ikke at menneskene først på denne tid begyndte at påkalde Jahves navn. Det havde de også gjort tidligere, men det betyder at de på denne tid begyndte at bruge Jahves navn om afguderne. Det var en VANHELLIGELSE af Guds navn som forgik på denne tid.

Jeg vil i det flg. citere en del kilder som fortæller os at dette var et faktum. Onkleos Targum siger flg. om 1. Mos. 4,26: "For på hans tid sluttede menneskenes sønner med at bede i Herrens navn".

Jonathans Targum siger :"Det var den generation som i sin tid begyndte at tage fejl og lave sig selv afguder, og opkalde deres afguder efter Herrens navn".

"Rashi Kimchi har sagt: "På den tid var det en vanhelligelse når de kaldte på Herrens navn".

Jerome sagde at dette var den opfattelse som mange jøder havde på hans tid

Maimonides har sagt: "dersom Jonatan, barnebarnet til Moses, blev den første hedens præst i Israel, hvad taler da imod at Enos, barnebarnet til Adam, introducerede afgudsdyrkelsen blandt menneskene.

Desuden hvilken "ugudelighed" var det Enok, den 7. Fra Adam" måtte profetere om i Judas brev 14-15, dersom renheden ved tilbedelsen begyndte i Enos dage, i stedet for vanhelligelse i påkaldelsen af Herrens navn ?

Dette er nok bevis på at vanhelligelsen af Herrens navn var grunden til at Enok blev oprejst, for at profeter mod den.

 1. Betydningen af hans navn. På grund af menneskenes misbrug af Herrens navn og afgudsdyrkelsen blev de betragtet som "død" for Herren, og Gud måtte rejse op et "andet" ejendomsfolk til at være hans folk. Udvælgelsen af Abraham skete i det tredie årtusinde: 1.Mos. 12,1.
 2. Længden på hans levetid. Han blev 905 år: 1.Mos. 5,11. Han levede i næsten 1000 år.
 1. Selve navnet Kenan betyder "TILEGNELSE" og "AT VINDE EJENDOM VED MAGT." Han tilhørte den 4, generation af mennesker. Han er et forbillede på JØDERNES INDTAGELSE AF KANAAN.

Der er to forhold som viser at Kenan peger fremover mod fjerde årtusinde af menneskenes historie, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Israel under Josva og Kalebs ledelse måtte "tilegne" sig Israel og "vinde ejendom med magt" i det fjerde årtusinde, på samme måde kommer dette forhold frem i betydningen af Kenans navn.
 2. Længden af hans levetid blev 910 år, så døde han: 1.Mos. 5,14. Han levede i næsten 1000 år.
 1. Selve navnet Mahalalel betyder "FREMVISNING AF GUD" og "GUDS PRIS". Han tilhørte den femte generation af mennesker. Han er et forbillede på JESU FØRSTE KOMME. Mahalalels dage blev 895 år.

Der er to forhold som viser at Kenan peger fremover mod femte årtusinde af menneskets historie, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesus steg frem i det femte årtusinde som Guds Søn og som Gud selv, så betyder også Kenans navn det samme.
 2. Længden af Mahalalels levetid. Han blev 895 år.: 1.Mos. 5,17. Han blev næsten 1000 år.
 1. Selve navnet Jared betyder "NEDSTIGNING" eller "NEDKOMST". Han tilhørte den 6. Generation af mennesker. Han er et forbillede på JESU GENKOMST.

Der er to forhold som viser at Jared peger fremover mod det sjette årtusinde af menneskets historie, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesu genkomst skal ske i slutningen af det 6. Årtusinde eller begyndelsen af det 7. Årtusinde, så betyder også Jareds navn det samme.
 2. Længden på hans levetid. Han blev 962 år: 1,Mos. 5,20. Han levede i næsten 1000 år.
 1. Selve navnet Enok betyder "INDVIET", "OPLÆRT" og "TRÆNET"

Enok er et forbillede på DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE.

Der er to forhold som viser at dette er rigtigt, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som den kristne menighed er "indviet" til Gud og "oplært af Den Hellige Ånd, så var Enok det også
 2. Bortrykkelsen af hans person: 1.Mos. 5,24. På samme måde som Enok blev bortrykket til Gud før syndfloden, således skal også den Ny.testamentlige menighed blive bortrykket til Gud før trængselstiden på 7 år.
 3. Længden af hans levetid . Han blev 365 år: 1.Mos. 5,23. Han blev ikke så gammel som de andre patriarker.

Da Adam var 810, profeterede Gud at han havde 120 år igen at leve i : 1.Mos. 6,3.

Dette betød at syndfloden skulle komme 120 år efter dette udsagn.

Noah tog konsekvensen af dette profetiske udsagn, og begyndte at bygge Arken. Den var færdig da de 120 år var gået

Dersom vi lægger de 120 år til 5879 kommer vi til 5999 år, som tilnærmelsesvis er det samme som 6000 år.

Dersom vi trækker 4004 , som iflg. biskop Ussher er året for Adams skabelse, fra 6000, kommer vi til 1996.

Dersom vi lægger det år som mangler i vor kalendere (mellem år 1 før og år 1 efter Messias), kommer vi frem til år 1997. (Se min bog : Jesu Gjenkomst, bind 4, kap.: Vigtige fremtidige årstal.)

I tillæg til dette er 1997 et jubbelår for oprettelsen af staten Israel i 1948.

Isaac Newton har hævdet at der ville gå 49 år fra staten Israel oprettelse til Jesu genkomst. Vi kommer da frem til 1997.

 1. Selve navnet Metusalah betyder "FRIGIVET FRA DØDEN" og "MANDEN MED PILEN" eller "manden med spydet". Han er et forbillede på JESUS SOM SKAL KOMME TILBAGE TIL VERDEN FOR AT BEKÆMPE ALLE SINE FJENDER. Han skal samle dem til både Gog krigene og Antikrist-krigene og tilintetgøre dem med sit sværd, som er Guds Ord.

Der er et forhold som viser at dette er rigtig, og det er:

 1. Betydningen af hans navn,. Første gang Jesus kom, kom han med forsoningen. Han blev "frigivet fra døden" af Den Hellige Ånd på grund af at han ikke havde personlig synd. Døden kunne ikke holde ham.
 2. Anden gang skal han komme for at dømme verden: Sak. 9,14.

Metusalahs dage blev 969 år: 1.Mos. 5,27.

 

 1. Selve navnet Lamek betyder "DEN STÆRKE", "DEN MÆGTIGE", "DEN VILDE" og "USLÅELIG OVERVINDER".

Lamek er et forbillede på JESU GENKOMST FOR -ISRAEL og VERDEN. Der er 3 forhold som viser at dette er rigtigt, og det er:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesus skal sejre over Antikrist ved sin genkomst, på samme måde er Kristi styrke reprecenteret ved betydningen af Lameks navn.
 2. Længden på hans levetid blev 777 år: 1.Mos. 5,31.

7-tallet representerer det som er fuldendt og perfekt. Det består af Guds tal, som er 3, og mennesket tal , som er 4. Når 7-tallet er brugt 3 gange, står det for det absolutte perfekte og fuldendte. Når vi deler 777 på 7, så har vi 111, som er det stærkeste udtryk som vi har på Den treenige Gud.

Den numeriske værdi af første vers i Bibelen, har også talværdien 777. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap.: Bibelens talsymbolik og matematiske mønster.

Den numeriske værdi af ordet "kors" er på græsk 777.

 1. Betydningen af hans søn ,Noahs navn, som betyder "hvile". Ved sin genkomst vil Jesus introducere 1000 års-riget, som er den store sabbatshvile for hele verden.
 1. Selve navnet Noah betyder "HVILE". Noah er et forbillede på DE TROENDE JØDER SOM SKAL BLIVE BJERGET GENNEM TRÆNGSELSTIDEN, det er "resten" eller "levningen".

Der er 4 forhold som viser at dette er rigtigt, og det er:

 1. Noahs redning fra syndfloden. På samme måde som Noah blev bjerget gennem syndfloden, på samme måde skal "levningen" af jøderne blive bjerget gennem trængselstiden på 7 år. De skal få lov at gå ind til hvilen i 1000 års-riget: Rom. 9,27.
 2. 8-tallets betydning. Der var 8 personer som blev frelst. 8-tallet står for opstandelse og en ny begyndelse. Ved 1000 års rigets oprettelse begynder en ny tid for menneskene.
 3. 10-tallets betydning. 10 tallet symboliserer guddommelig helhed og fuldendelse. På samme måde som Noah levede i den 10. Generation efter Adam, på samme måde skal den forbandelse som blev lagt på Adam efter faldet, blive ophævet i den generation som Noah representerer: 1.Mos. 3,15.
 4. Jesus har selv sagt at Noahs tid skal være lig tiden for hans genkomst: Mat. 24,37-39.
 1. Selve navnet Sem betyder "NAVNET", "DEN SOM ER KENDT" og "DEN SOM ER FEJRET". Han er et forbillede på JESUS SOM KONGE I RIGET FOR ISRAEL.

De forskellige betydninger af hans navn viser at dette er rigtig.

 1. Selve navnet Arpaksal betyder "STYRKE" og "FÆSTNING". Han er et forbillede på JESUS SOM KONGE I 1000 ÅRS-RIGET.

De forskellige betydninger af hans navn viser at dette er rigtig.

 

DE 12 STJERNEBILLEDER OG ISRAELS

12 STAMMER.

De 12 stjernebilleder i solen Zodiak efterhånden identificeret med Israels 12 stammer. Dette ses af 2 forhold:

 1. For det første havde Josef en drøm hvor han så at Faderen og Moderen og de 11 brødre bøjede sig for ham. "Og han havde endda en drøm og fortalte den til sine brødre, Han sagde: Jeg havde endnu en drøm, og de SOLEN og MÅNEN og ELLEVE STJERNER bøjede sig imod mig": 1.Mos. 37,9.
 2. For der andet henviste både Jakob og Moses til ord og udtryk som svarer til beskrivelserne af de 12 stjerne-billeder, når de beskrev de 12 stammer. Dette kommer til udtryk i 1.Mos. 49 og 5.Mos. 33.

Det er ikke usandsynlig at de 12 stammer havde disse 12 stjernebilleder som emblemer på deres stammebanner,

se 4.Mos. 2.

Vi skal i det flg. finde ud af hvilket stjernebillede hver enkelt af de 12 stammer havde. I undersøgelsen vil vi benytte os af flg. oplysninger:

a.       Betydningen af navnet til stammerne.

b.       De opgaver som stammerne havde.

c.        De profetiske udsagn som blev profeteret om dem af Jakob og Moses.

d.       Andre oplysninger som Bibelen giver om de forskellige stammer.

 

 1. Sebulon betyder "BOLIG", "BEBOELSE" eller "BOENDE". Sebulons stammeområde lå i nord mellem Genesaretsøen of Middelhavet.: 1.Mos. 49,13. 5.Mos.33,18-19. "Sebulons og Naftalis land ved søen, landet på hinsides Jordan, hedningernes Galilæa. Det folk som sad i mørke, har set ET STOR LYS, og for dem som sad i dødens land og skygge, for dem er et LYS oprundet." Mat. 4,15-16.

I og med at Sebulon blev lovet et stort lys (Messias) skulle åbenbares over hans område, er det naturligt at drage den konklution at Sebulon havde stjernebilledet VIRGO som sit emblem. Virgo symboliserer Jesu fødsel og frelsen.

 1. Levi var præstestammen i Israel. Selve ordet betyder "VEDHÆNG" eller "SAMMENFØJNING". Levi havde ikke noget stammeområde i Israel: 1.Mos. 49,5-7. 5.Mos. 33,8-11.

Levi skulle tage vare på gudstjenesten og offringerne i templet. Denne stamme skulle have ansvaret for at Gud fik de offre som han skulle have. Den var dermed medvirkende til at opretholde den balance som der altid må være mellem Gud og mennesker med henblik på syndernes forladelse og forsoningen.

LIBRA var dermed det stjernebillede som representerede Levi stamme.

 1. Dan betyder "DOMMER". Dan havde to områder i Israel. For det første fik denne stamme området nord for Juda, men i og med at stammen ikke formåede at bemægtige sig dette område, flyttede den mod nord i Israel. Udtrykket "fra Dan til Beersheba" er et almindelig for at udtrykke Israels længde. "Dan skal DØMME SIT FOLK, SOM DE ANDRE Israels stammer. Dan skal være en SLANGE på vejen, en HUGORM på stien, som bider hestene i hælene, så rytteren (Antikrist) falder bagover. Efter din frelse (Messias) bier jeg Herre !" 1.Mos. 49,16-18. 5.Mos. 33,22.

Vi ser ikke bort fra at Dan stamme skal have et specielt samarbejde med Antikrist når han kommer. Han skal bemægtige sig Israel i den store trængsel. Når også Dan opdager at Antikrist ikke er Messias, skal denne stamme også gøre oprør mod Antikrist og være med på "at bide hesten i hælene, således at Antikrist falder af" og mister sit herredømme over Israel. 1.Mos. 49,17.

I og med at Dan kommer til at samarbejde med Antikrist og Satan, er der meget som taler for at SCORPIO var det stjernebillede som representerede Dans stamme.

 1. Aser stamme betyder "LYKKELIG" eller "DEN SOM ER VELSIGNET". Denne stamme boede nord i Israel. Den havde sit område ud mod kysten: 1.Mos. 49,20. "Og om Aser sagde han: velsignet FREMFOR SØNNER VÆRE Aser ! Han være den KÆRESTE blandt sine brødre og dyppe i olie sin fod ! Af jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dage ! Der er ingen som Gud, Jesurun (det retfærdige Israel). Han FARER OVER HIMMELEN med hjælp for dig og I SIN HØJHED PÅ SKYERNE. 5. Mos. 33,24-26.

Ud fra det som er skrevet ovenfor er det sandsynlig at antage at SAGITTARUS var det stjernebillede som representerede Ashers stamme.

 1. Naftali betyder "MIN STYRKEPRØVE" eller "VUNDET VED KAMP". Denne stamme boede i nord i Israel. Den fik sit område på vestsiden af Genesaretsøen og nordover mod Libanon. "Naftali er en lænket hind. Liflig er ordet han taler." 1.Mos. 49,21. 5.Mos. 33,23.

Det er sandsynligt at tro at CAPICORNUS var det stjernebillede som representerede Nafytali stamme.

 1. Ruben betyder "SE EN SØN". Ruben, som var Jakobs ældste søn, fik stammeområde i syd på den anden side af Jordan mod Moab. Han var dermed den første som fik sit område. "Ruben min førstefødte er du, min kraft og min styrkes første frugt, højest i ære og størst i magt. Du bruser over SOM VANDET. Du skal intet fortrin have, for du steg op på din fars leje. Da vanhelligede du det - i min seng steg han op!" 1.Mos. 49,3-4. 5.Mos. 33,6.

AQUARIUS var dermed det stjernebillede som representerede Rubens stamme.

 1. Simeon betyder "BØNHØRELSE", "AT HØRE" eller "AT ADLYDE". Simeon fik stammeområde syd i Israel mellem Middelhavet og Dødehavet. Dette område befandt sig indenfor Judas stammeområde. I Jakobs velsignelse over Simeon blev han regnet sammen med Levi: 1.Mos. 49,5-7.

Moses udtalte ikke noget specielt om Simeon, men i og med at Jakob regnede dem sammen som en enhed, er det naturligt at antage at PISCES var det stjernebillede som representerede denne stamme. På samme måde som de to fisk i Pisces var bundet sammen, var også Simeon og Levi det.

8) Gad betyder "LYKKE", "SEEREN" eller "SKÆBNE". Gad fik sit stammeområde på anden side af Jordan mellem Ruben og Manasse deres område. "Gad - en fjendeflok hugger ind på ham, men han HUGGER DEM I HÆLENE.": 1.Mos. 49,19. 5.Mos. 33,20-21. (HAN SØNDERRIVER).

I og med at Guds navn betyder "seer", peger han på Guds Lam som har "de 7 øjne". I tillæg til dette har også Messias al magt. "Og jeg så midt imellem tronen og de 4 livsvæsener og de ældste et LAM stå der, ligesom slagtet, og det havde 7 HORN (al magt) og 7 ØJNE (al kundskab) Det er de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde) som er sendt ud over jorden." Åb. 5,6.

Der er derfor meget som taler for at ARIES var det stjernebillede som representerede Gads stamme.

 1. Josef betyder "LAD HAM ØGE" eller "HAN VIL TILTAGE". Josef fik ikke noget stammeområde i Israel, for han blev i Ægypten til sin død. Begge hans sønner, Efraim og Manasse fik derimod områder i Israel. Efraim fik område nord for Dødehavet mellem Middelhavet og Jordan. Manasse fik to stammeområder. Det ene lå på den anden side af Jordan nord for Gads område. Det andet mellem Middelhavet og Jordan nord for Efraims område.

Efraim betyder "DOBBELT FRUGT" Manasse betyder "EN SOM FORÅRSAGER (FORGRÆMMELSE)".

Jakob sagde flg om hans sønner: 1. Mos. 49,22-26.

Moses sagde flg. om Efraim og Manasse:--------Herlig er den førstefødte af hans OKSE og HANS HORN (Efraim og Manasse) er som VILDOKSENS HORN, MED DEM STANGER HAN ALLE FOLKENE LIGE TIL JORDENS ENDER. Det er EFRAIMS TITUSINDER. Det er MANASSES TUSINDER.": 5. Mos. 33,13-17.

TAURUS med sine TO HORN var det stjernebillede som representerede Josefs stamme.

 1. Benjamin betyder "LYKKENS SØN" eller "SØNNEN AF MIN HØJRE HÅND". Benjamin fik stammeområde mellem Juda og Efraim. Jakob sagde flg. om Benjamin: 1.Mos. 49,27.

Moses sagde flg. om Benjamin: 5.Mos. 33,12.

Når der står at Benjamin bor trygt hos Gud, så betyder det at tempelpladsen og templet lå på Benjamins område. Jerusalem var delt mellem Juda og Benjamin stamme. Grænsen gik langs Tyropeon - dalen, som i dag udgør Vestmuren. Når jøderne i dag står ved vestmuren eller Klagemuren, befinder de sig på Judas område, medens de er på Benjamins område når de er på selve tempelpladsen.

I.f.m. Benjamins fødsel blev han af sin mor Rakel, som søde i fødselen, kaldt "MIN SMERTES SØN" Jakob derimod kaldte ham for "LYKKENS SØN" eller "SØNNEN AF MIN HØJRE HÅND". 1.Mos. 35,17-19.

Benjamin er derfor et forbillede på de to vigtigste opgaver i Jesu liv. For det første skulle han sone al verdens synd, og derefter skulle han få kongemagten og styre verden.

GEMINI var det stjernebillede som representerede Benjamins stamme.

 1. Issakar betyder "HAN KOMMER MED LØN" eller "BELØNNING" Issakar fik sit stammeområde syd for Genesaret søen på vest siden af Jordan.

Jakob siger flg. Om Issakar: "Issakar er et STJERNEBYGGET ASEN, som HVILER mellem sine hegn. Og han så at hvilen var god, og at landet var fagert. Da bøjede han sin ryg under byrden og blev en ufri træl." 1.Mos. 49,14-15.

Moses sagde flg. om Issakar: "Og om Sebulon sagde han: GLÆD DIG, Sebulon, i din færd, og du, Issakar i dit telt! FOLKESLAG kalder de til sine telt. Der ofrer de RETFÆRDIGHEDS OFFER, for havets overflod og havsandets skjulte skatte suger de ind." 5.Mos. 33,18-19.

Alle disse genskaber som er udtalt om Issakar, svarer til det som er sagt om stjernebilledet Cabser. Canser

representer derfor Issakars stammen.

 1. Juda betyder "BERØMT", "PRIS" eller "PRIST". Juda fik sit stammeområde syd i Israel på vestsiden af Jordan. Som vi beskrev ovenfor gik grænsen mellem Juda og Benjamin midt i Jerusalem.

Jakob sagde flg. om Juda: "En ung LØVE er Juda. Fra ROV er du steget op, min søn! Han lægger sig ned. Han hviler som en løve, som en løvinde. Hvem vover at vække ham? Ikke skal KONGESPIR vige fra Juda, ikke HERSKERSTAV fra hans fødder, indtil FREDSFYRSTEN kommer, og folkene bliver ham lydige. Han binder til vintræet (Israel) sit unge asen og til den ædle ranke (Jerusalem) sin assensindes fole. Han tvætter i vin sit klædebon og i druens blod sin kjortel. Dunkle er hans øjne af vin, og hvide hans tænder af mælk. (Dette symboliserer den overflod som vil være i 1000 års-riget)," 1.Mos. 49,9-12.

Moses sagde flg. om Juda: "Og dette sagde han om Juda: Hør Herre, Judas røst, og FØR HAM (MESSIAS) HJEM TIL SIT FOLK! Med sine hænder STRIDER HAN FOR DET (ISRAEL) OG DU SKAL VÆRE HANS HJÆLP MOD HANS FJEMDER." 5.Mos. 33,7.

Det stjernebillede som reprecenterde Judas stamme, var derfor LEO.

 

Oskaredi@online.no    www.home.no/oeindergaard

yeshuatt@mail.dk   www.yeshuattsion.webbyen.dk

                       PÅ GENSYN !